Arkivbildare: Rosviks Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Rosviks Socialdemokratiska ungdomsklubb
22
Rosvik
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 22 Rosviks Socialdemokratiska ungdomsklubb Rosviks socialdemokratiska ungdomsklubb bildades 1932 och det första protokollförda mötet hölls 24 April. Den första styrelsen bestod av Paul Holmgren ordf, Arthur Lindh kassör samt Henry Nilsson, Fredrik Nilsson och Ebba Sandberg. Man beslöt att möten skulle hållas varannan vecka, trots att man helt saknade lokal. Då ordf var hönsägare hölls många möten i hans hönshus men också i kalla och dragiga sommarstugor. Att dett ainte skulle gå i längden var man dock medveten om och den första kommitte som bildades var en byggnadskommitte. Någon samlingslokal fick man aldrig råd att bygga, men våren 1933 byggdes en dansbana söder om Rosvik. En byggnadsfond stiftades 1934 och år 1936 kunde man inköpa en fastighet, som man iordningsställde till klubblokal. Till tomten kunde man även flytta dansbanan. Tidigt bildades även en litteraturkommitte, som hade till uppgift att sprida kunskap om och att försälja litteratur. Man försökte också bedriva studiearbete, men alla offentliga lokaler var stängda för de unga socialisterna. I ett försök att få utnyttja skolans lokaler gicj man ända till Domkapitlet, men där fick man avslag. Inom klubben bedrevs tidigt livlig social verksamhet. Pengar anskaffades och man delade ut studiebidrag och bidrag till sjuka klubbister. På 1940-talet hade klubben en teatergrupp, som turnerade inom stora delar av Norrbotten. Klubbens festplats Bergåsa var under sommrarna välbesökt och särskilt berömda var "Eldfesterna", som hölls i slutet av Augusti. Dessa fester ägde rum under en Lördag/Söndag. Lördag kväll anordnades fackeltåg från byns centrum upp till festplatsen, där sedan någon från distr- /kretsstyrelsen höll tal. Därefter anordnades dans. Ungdomsklubben var den första socialdemokratiska föreningen i Rosvik. Arbetarekommunen bildades på klubbens femårs jubileum och sedan tillkom kvinnoklubben tio år senare och 1967 startades Unga Örnar. Rosviks ABF bildades även bland ungdomsklubbens medlemmar. /Carin Lindh (nov 1967)

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar