Arkivbildare: Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 217, Haparanda

Grunduppgifter

Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 217, Haparanda
26
Haparanda
  • 258300000 Haparanda kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 26 Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 217, Haparanda SJMF avdelning 217 registrerades år 1912 den 13 augusti i Vitvattnet, som var tillfällig huvudort för den ännu inte utbyggda banan till Haparanda. Sedermera hade avdelningen under en kortare period sitt huvudsäte i Karungi för att slutligen flyttas till Haparanda. Dit nådde avdelningen år 1915, ungefär samtidigt som banan var klar. 1933 bildades i Övertorneå en kamratklubb, som 1942 bröt sig ur avdelning 217 och bildade en egen avdelning. 1945 bildades i Morjärv en liknande avdelning ur 217. Avdelning 217 är en blandad avdelninng inneslutande trafik/maskin/ban/signal/tele-/elpersonal. Mellan åren1929-1930 existerade i sitt slag kanske Sveriges äldsta arbetslöshetskassa; Banarbetarfonden. I avdelningsarkivet framgår den livliga idrotts/studieverksamhet som bedrivits. Arkivordnare; Carl Uno Hanno/Carin Lind/ Kirsten Nyeng.

Länkar

Det finns inga länkar