Arkivbildare: LKAB:s Personalkassa Understödsförening Malmberget

Grunduppgifter

LKAB:s Personalkassa Understödsförening Malmberget
2466
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2466 LKAB:s Personalkassa Understödsförening Malmberget, Gällivare Kassan bildades år 1900 under namnet AB Gällivare malmfälts arbetares sjuk- och begravningskassa. En grundfond om 20 000 kr anslogs av Malmfältsbolaget. 1901 år styrelse utgjordes av disponent NW Bosaeus ordf, kassör A K Andersson, regementesläkare E W Modigh, bokhållare J A Jansson, övergruvfogde Anders Löfgren samt förman C J Berglund. 1908 hade kassan 1300 medlemmar. 1969 var namnet Gällivare malmfälts arbetares begravningskass understödsförening. 1976 var namnet LKAB:s personalkassas understödsförening. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

0

Länkar

Det finns inga länkar