Arkivbildare: Riksgränsbanans Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Riksgränsbanans Socialdemokratiska arbetarekommun
1427
Riksgränsen
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1427 Riksgränsbanans Socialdemokratiska arbetarekommun Riksgränsbanans Socialdemokratiska arbetarekommun startade sin verksamhet 1947-1948. Det var av allt att döma gamla Abisko arbetarekommun som omorganiserades. Medlemmarna var bosatta efter linjen Rautas - Riksgränsen och indelades i tre sektioner; Norra (Vassijaure), Mellersta (Abisko) och Södra (Bergfors). Den hade vid årsskiftet 1948-1949 19 medlemmar,1952-1953 108 och 1972 49 medlemmar. 1973 skedde en omorganisation till Socialdemokratisk förening under Kiruna Socialdemokratiska arbetarekommun. Verksamheten nedlades 1981. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

6

Länkar

Det finns inga länkar