Arkivbildare: Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 457 Rimfrost, Överkalix

Grunduppgifter

Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 457 Rimfrost, Överkalix
1192
Överkalix
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1192 Svensk Godtemplar Ungdom SGU avd 457 Rimfrost, Överkalix Sedemera UNF avdelning 457 Överkalix Avdelningen bildades första gången troligen 1937, då med ca 20 medlemmar, efter att tidigare ha utgjort en grupp. Avdelningen nedlades 1941, men nybildades 1951 med 37 medlemmar. 1956 omtalades avdelningen som vilande, men att försök gjordes till reorganisation. Detta ägde tydligen rum, ty avdelningen kvarstår 1973 om än enbart formellt. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar