Arkivbildare: Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 51, Kiruna

Grunduppgifter

Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 51, Kiruna
fd avd 78
1203
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1203 Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 51, Kiruna Initiativet till avdelningen togs av Edvard Nilsson. 39 personer antecknade sig som intresserade på en lista. 12/4 1918 bildades så avdelningen. Ordförande blev E Nilsson, sekreterare J O Håbetsås och kassör August Karlqvist. 1/1 1930 uteslöts avdelningen ur LO pga dess anslutning till "Enhetskommitten", en oppositionsrörelse mot LO. 30/3 samma år bildades en ny förbundstrogen avdelning. 1933 förenades de båda avdelningarna. De uteslutna medlemmarna vann återinträde efter individuella inträdesansökningar. 1939 bildades avd 304 för personal i tjänstemannaställning främst då bland de landstingsanställda. Denna avdelning upphörde dock 1940 och medlemmarna övergick till avd 78. Mot slutet av året kom även borgarbrandkårens personal över till avd 78. 1967 bildades så avd 51, den nuvarande storavdelningen. Antalet medlemmar 1926-1927 var 121, 1938-1939 114, 1950-1951 285, 1960-1961 412 och 1980 3600. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar