Arkivbildare: Statsanställdas Förbund avd 1125, Kiruna

Grunduppgifter

Statsanställdas Förbund avd 1125, Kiruna
fd Svenska Järnvägsmannaförbundet avd 125 Abisko
998
Kiruna, Abisko
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 998 Statsanställdas Förbund avd 1125, Kiruna Avdelningens första möte hölls 11/2 1906 i Björkliden med "extra och ordinarie Banvakter" på 544:e Banmästaravdelningen. 14 personer infann sig och J Jansson valdes till ordförande. 1931 bröt sig 27 medlemmar ur avdelningen, enligt protokollet "reformistiska element" och övergick till avdelning 94 i Vassijaure. 1935 var medlemsantalet 41, 1950 80, 1965 88. 1/3 1968 övertog avdelningen avd 94 Vassijaures medlemmar. 1970 skedde så en omorganisation till Statsanställdas Förbund avd 1125 och 1975 uppgick avdelningen i avd 1086 Kiruna. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Länkar

Det finns inga länkar