Arkivbildare: Luleå Kajakklubb

Grunduppgifter

Luleå Kajakklubb
1295
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1295 Luleå Kajakklubb Kajakklubben bildades 21/1 1935. Initiativtagare var hov konditor H Lindqvist, kontorist Erik Åhrström samt John Lydholm. Av allt att döma hette klubben Luleå kanotsällskap fram till 1938. 1976 var antalet medlemmar 150. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

34

Länkar

Det finns inga länkar