Arkivbildare: IOGT-logen 1333 Storfors Brödrahem, Storfors

Grunduppgifter

IOGT-logen 1333 Storfors Brödrahem, Storfors
1620
Storfors
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1620 IOGT-logen 1333 Storfors Brödrahem, Storfors Logen bildades 13/12 1889. Ett godtemplarhus byggdes, vilket "vandrade mellan olika organisationer, helt beroende på vem som var förvaltare vid sågverket". Så småningom fick dock logen lagfart på huset. Logen sammanfördes på 1940 talet till "Hortlax-Storfors", vilken 1951 hade 9 medlemmar och 1955 rapporterades nedlagd. Enligt PT 30/9 1965 var dock logen då vid liv eftersom där sägs att "logen är numera sammanförd med Hortlax". 1973 existerade den dock inte. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Länkar

Det finns inga länkar