Arkivbildare: Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 94, Kiruna

Grunduppgifter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 94, Kiruna
Fd Sv Träarbetareförbundets avd 93 fd Sv Byggnadsträarbetareförbundets avd 50
1067
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1067 Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 94, Kiruna Avdelning 93 bildades 1923. Genom en omorganisation på förbundsplanet kom avdelningen i fortsättningen att heta Sv Byggnadsträarbetareförbundets avd 50 i Kiruna. I januari 1924 var medlemsantalet 11, 1935 59 och 1945-1946 113. 1948 nedlades avdelningen i och med att förbundet omorganiserades till Sv Byggnadsarbetareförbundet. I det nya avd 94 som formellt tillkom i jan 1949 ingick medlemmar från fd Träs avd 50, Grov- och Fabriks avd 656 samt rörarbetare från Metalls avd 105. 1961 kom Murarnas avd 118 med och 1963 anslöts Byggnads avdelningar i Junosuando, Karesuando, Muodoslopolo och Pajala. 1961 ombildades avd 94 till storavdelning 44. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar