Arkivbildare: I 19-P 5 Plutonsofficersförening, Boden

Grunduppgifter

I 19-P 5 Plutonsofficersförening, Boden
1070
Boden
  • 258200000 Bodens kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1070     I 19-P 5 Plutonsofficersförening, Boden


 

Arkivet innehåller bundna pärmar, samt lite lösa protokoll och verifikat från dom senaste åren.

Tre stycken pärmar med protokoll och skrivelser från ordförande får bilda ett eget arkiv, se nr 1071.


Länkar

Bilagor

Relationer