Arkivbildare: Fristående Kommunalarbetareförbundet avdelning 78, Kiruna

Grunduppgifter

Fristående Kommunalarbetareförbundet avdelning 78, Kiruna
1222
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1222 Fristående Kommunalarbetareförbundet avdelning 78, Kiruna Sv Kommunalarbetareförbundets avd 78 uteslöts ur förbundet vid årsskiftet 1929-1930 p g a ett alltför starkt samröre med den kommunistiska enhetsfronten och andra kommunistiska organisationer. Den uteslutna avdelningen häll sitt första möte 2/1 1930 och fortsatte sin verksamhet fram till 1/10 1933, då medlemmarna tvingades återgå till den förbundstrogna avdelningen. Orsaken var först och främst att man som fristående organisation vägrades förhandlingsrätt. Avdelningens tillgångar skänktes till den kommunistiska arbetarekommunens valfond samt till Kiruna IAH och IRH-avdelningar (Internationella Arbetarhjälpen resp Internationella Röda Hjälpen) samt till Kiruna Arbetares idrottsplats i Folkets Park. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

11

Länkar

Det finns inga länkar