Arkivbildare: Hällefors Såg AB Alvik-Antnäs

Grunduppgifter

Hällefors Såg AB Alvik-Antnäs
1240
Alvik Antnäs
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1240     Hällefors Såg AB Alvik-Antnäs

 

Förteckning över Hällfors Såg AB och Hällfors Träförädlingsförening Alvik, Antnäs arkiv


Hällfors såg bildades 1877 och såganläggning uppfördes åren 1877-78 i Hällfors.


Såginventarier inköptes från Johannesfors såg och stall flyttades från Backkvarnen. Sågverks inköptes från Selets Såg. 1908 inköptes en 48" turbin från Lingbro Gjuteri & Mekaniska Verkstad samt 1927 köptes en begagnad turbin från Ale kvarn. Sågen drevs i Aktiebolagsform fram till 1925 då den ombildades till Hällfors Träförädlingsförening. Verksamheten upphörde 1946 då insatskapitalet återbetalades till delägarna.


Arkivet är ordnat och förtecknat 1982 av Curt Lövkvist Luleå.


Arkivet omarbetat enligt FAN:s arkivsystem, komprimerat från 11 till 6 volymer av Sture Torikka 1988.


Länkar

Bilagor

Relationer