Arkivbildare: Kiruna Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Kiruna Socialdemokratiska arbetarekommun
Socialdemokraterna Kiruna
1391
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1391 Kiruna Socialdemokratiska arbetarekommun Arbetarkommunen bildades 1903, troligen 1 oktober, som en samlande organisation för de fackliga organisationerna i Kiruna. I maj 1917 gick majoriteten över till det vänstersocialistiska partiet, men minoriteten reorganiserade den gamla arbetarekommunen med 52 medlemmar och anslöts till SAP 26/7 samma år. Ex på medlemsutveckligen 1917-1918 85, 1931-1932 262, 1942-1943 412, 1953-1954 612 och 1972 783 medlemmar. 1973 skedde så en omorganisation, vilken bl a innebar att den nya arbetarekommunen till stor del tog över den gamla kretsens uppgifter och blev huvudorganisation för samtliga Socialdemokratiska föreningar i Kiruna kommun. Antalet medlemmar i januari 1990 är ca 1500. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

272

Länkar

Det finns inga länkar