Arkivbildare: Pite älvs flottningsförening

Grunduppgifter

Pite älvs flottningsförening
1394
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1394 Pite älvs flottningsförening Se även Karlssons gård och gästgiveri i Bredsel arkiv som Norrbottens museums arkiv tog emot 20110811. I gästgiveriarkivet återfinns bland annat: brev från flottningsföreningen, kvitton, ackord, fakturor, prisnotor på virke och virkesmätningssedlar. Arkivhandlingarna omspänner år 1870-1920 cirka. /IE 20110811.

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar