Arkivbildare: Torne älvs flottningsförening

Grunduppgifter

Torne älvs flottningsförening
Gränsälvskommissionen TÄF
1395
  • 258300000 Haparanda kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1395     Torne älvs flottningsförening


Nedlades på 1970-talet. 

Länkar

Bilagor

Relationer