Arkivbildare: Lule älvs flottningsförening

Grunduppgifter

Lule älvs flottningsförening
Förvaltaren för Lule älv
1396
1881 - 1978
Lule Älvdal
  • 258000000 Luleå kommun

Lule älvs flottningsförening var verksam åren 1881-1978. Därefter verkade det under en förvaltare med namnet Förvaltaren för Lule älv. /IE 20130304.


Lule elfs Strömrensningsaktiebolag trädde i likvidation den 16 juni 1915. Lule älvs flottningsförening övertog dess tillgångar. /IE 20161230

Länkar

Bilagor

Relationer