Arkivbildare: Överkalix Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Överkalix Socialdemokratiska arbetarekommun
1399
Överkalix
  • 251300000 Överkalixs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1399 Överkalix Socialdemokratiska arbetarekommun Enligt KJ Johansson, Jossa-Kalle, i Boheden, numera avliden, skall en arbetarekommun ha bildats redan 1914 och hade då 5 medlemmar: KJ Johansson i Boheden, klas Nyberg i Bränna, KG Johansson i Bränna, Edvard Nilsson i Bränna samt N O Sköld i Vännäsberget. Några handlingar som vittnar om dett finns dock ej kvar. Officiellt bildades arbetarekommunen 9/4 1916. Till styrelse valdes klas Nyberg i Bränna, WG Vennberg i Tallvik, Hjalmar Väppling, August Engman och Andreas Hedlund. Under 1918 hölls inga protkollförda möten. Mellan 1920-1926 synes ingen verksamhet ha varit igång. 25/4 1926 hölls ånyo ett konstituerande möte. "Efter föredrag av ombudsmannenAxel Bengtsson, vilket föredrag hölls i tingshuset, uppmanade undertecknad (C V Johansson) de personer som voro intresserade för bildandet av en arbetarekommun att samlas på Väpplings kafe, vilket ocksp skedde och följande beslut fattades där: Beslöts att bilda en socialdemokratisk arbetarekommun med anslutning till parti och distrikt from 1 april". 21/1 1934 tog arbetarekommunen initiativet till bildandet av en kretsorganisation. Arbetarekommuner hade då bildats i flera byar. Ex på medlemsantal: 1930 16, 1939 129, 1949 248, 1963 156. Arbetarekommunen har under de senaste åren fått mottaga medlemmar från ett antal nedlagda arbetarkommuner runt Överkalix. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Överkalix kommun 1973

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar