Arkivbildare: Vitå AIF

Grunduppgifter

Vitå AIF
1463
Vitån
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1463 Vitå AIF Föreningen bildades 1929 och ansökte om inträde ii NIF 24/2 1930 Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Råneå kommun 1978-1979. En kapsel med handlingar delvis vattenskadade. I materialet ingår två förteckningar över AIF föreningar i Norrbotten 1934 och 1935. Till stor del utgörs handlingarna av cirkulär från Centralstyrelsen./CUH

Länkar

Det finns inga länkar