Arkivbildare: Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 110 Laisvall

Grunduppgifter

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avd 110 Laisvall
Sv Metallindustriarbetareförbundets avd 610 Laisvall
1467
Laisvall
  • 250600000 Arjeplogs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1467 Svenska Gruvindustriarbetareförbundet 110 Laisvall, Arjeplog Avdelningen bildades 1941/1942 när förberedelserna för brytningen började i Laisvall. Medlemsantalet är ca 200 (1972). Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Arjeplogs kommun 1972, sid. 43.

Länkar

Det finns inga länkar