Arkivbildare: Svappavaara LS av SAC, Kiruna

Grunduppgifter

Svappavaara LS av SAC, Kiruna
1470
Svappavaara
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1470 Svappavaara LS av SAC Svappavaara LS anslöts till SAC 4/6 1933. Den hade vid årsskiftet 1933-1934 24 medlemmar, 1934-1935 34 och 3:e kvartalet 1936 17 medlemmar. Verksamheten nedlades 4:e kvartalet 1936. Under 1962 startades en LS med 4 medlemmar. Den nedlades dock under början av 1963. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar