Arkivbildare: Sveriges Arbetares Centralorganisation Kiruna LS av SAC

Grunduppgifter

Sveriges Arbetares Centralorganisation Kiruna LS av SAC
1476
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1476 Sveriges Arbetares Centralorganisation Kiruna LS av SAC Kiruna LS bildades 20/11 1910 på initiativ av den ungsocialistiska klubben i Kiruna. Organisationen inträdde i SAC 1/1 1911. Styrelseledamöter blev JP DAhlen, O Vasell, A Lindgren, J Bockholm samt JP Ledin. Vid årsskiftet 1913-1914 var medlemsantalet 201, 1924-1925 645, 1929-1930 1162, 1935-1935 953, 1948-1949 394, 1960-1961 324 och 1985 ca 400. Kiruna LS organiserar medlemmar i hela kommunen, men ett litet antal syndikalister hör till Junosuando LS. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991. Kiruna LS av SAC avslutade sin verksamhet 20081001.

Länkar

Det finns inga länkar