Arkivbildare: EFS Sundom

Grunduppgifter

EFS Sundom
1477
Sundom
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

1477     EFS Sundom

 

Sundoms EFS, fd DUF


Föreningen bildades 1909. Den hade detta år 23 medlemmar. 1924 startades söndagsskola och detta år hade föreningen 48 medlemmar. 1939 var medlemsantalet 29 och 1975 20.

Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977


Länkar

Bilagor

Relationer