Arkivbildare: Skurholmens Kommunistiska förening

Grunduppgifter

Skurholmens Kommunistiska förening
1539
Skurholmen
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1539 Skurholmens Kommunistiska förening 1919 bildades i Skurholmen en sektion av Svartöstadens vänstersocialdemokratiska senare kommunistiska arbetarekommun. 1926 skedde en omorganisation till Cell nr 9 tillhörande Luleå kommunistiska arbetarekommun. Under 1940-talet avskaffades cellsystemet och ersattes av bostadsföreningar. Föreningen uppträder från och med 1940-talet under namnet Skurholmens kommunistiska förening. Under 1960-talets första hälft överfördes av allt att döma medlemmarna från föreningen till Örnäsets kommunistiska förening. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar