Arkivbildare: SSU Grottan, Kiruna

Grunduppgifter

SSU Grottan, Kiruna
1540
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1540 SSU Grottan, Kiruna En utilistisk klubb bildades i Kiruna 1904. Enligt Franks bok upplöstes denna sommaren 1906 och kassabehållningen lämnades till "den på hösten samma år bildade ungdomsklubben". enligt tidningen "Fram" no 2 1905, fanns i februari detta år en nybildad klubb. I "Frams" no 2 1907 sägs att för "ca 1 år sedan bildades en soc dem ungdomsklubb som fört en tynande tillvaro, men genom några varmt intresserades ansträngningar har arbetet hållits uppe och nu har en friskare vind börjat blåsa, ty nu får klubben hälsa nya medlemmar välkomna vid varje möte". 1917 övergick klubben till vänstersocialismen och det dröjde till 1922 innan den nuvarande soc dem ungdomsklubben bildades. Denna klubb hette undet slutet av 1920 talet "Örnen" och från omkring 1965 till 1980 "SSU Grottan". 1980 slogs "Grottan" samman med SSU Facket till en ny klubb SSU Kiruna. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991

Placering

10

Länkar

Det finns inga länkar