Arkivbildare: Kiruna Missionsförsamling

Grunduppgifter

Kiruna Missionsförsamling
1547
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1547 Kiruna Missionsförsamling Församlingen bildades 25/4 1901 vid ett möte med 13 personer i hyvlaren Jonas Henrikssons bostad, bolagets hus nr 36. Den första lokalen fick man i ett brädskjul tillhörigt järnvägen. I okt 1901 fick församlingen nya lokaler i det sk Lilla Godtemplarhuset som Henriksson byggde. 1905 såldes huset till IOGT-logen Fjällvakten, av vilken församlingen hyrde lokalerna till dess att den nya missionskyrkan blev färdig. Invigningen av denna skedde 25/11 1906 av P P Waldenström. 1930 ändrades församlingens namn från Kiruna Brödraförsamling till Kiruna Missionsförsamling. 1959 revs missionskyrkan i samband med en totalsanering av kvarteret Ortdrivaren. En ny kyrka, ritad av Ralph Erskine, invigdes 1:a advent 1963. Antalet medlemmar i februari 1991 är ca 40. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

25

Länkar

Det finns inga länkar