Arkivbildare: Frälsningsarmén Piteåkåren

Grunduppgifter

Frälsningsarmén Piteåkåren
1552
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 1552 Frälsningsarmén Piteåkåren Frälsningsarmen verksamhet i Piteå inleddes den 15 januari 1890. Den första möteslokalen var inrymd i den sk Winrothska salen, Storgatan 22. Den fastigheten köptes sedan in av kåren och var i bruk till 1965, då man flyttade över i en barrack på samma tomt. 1974 flyttade dock kåren in i mera ändamålsenliga lokaler, då man av Piteå kommun började hyra den fd prästgården och kyrksalen på Nygatan 28. På det lokala planet har Fräslningsarmen en bred uppsökande verksamhet. Redan 1896 startade man söndagsskola. 1917 började strängmusiken och 1935 startades scoutarbetet. Hemförbundet bildades 1937 och Hjälptruppen 1947. Hemförbundet är en sammanslutning av kvinnor som skänker handarbeten till kårens försäljningar. man träffas varje måndag och antalet deltagare är 30. Man behöver inte vara kårmedlem för att delta i Hemförbundets arbete. Hjälptruppen är en sammanslutning av både män och kvinnor med ca 60 deltagare. Här föreligger ej heller något krav på kårmedlemskap. Även här skänkes handslöjd för försäljning. Förutom kårens ordinarie verksamhet går också pengarna till ett konto avsett för kårens nybygge. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Piteå kommun 1973

Placering

54

Länkar

Det finns inga länkar