Arkivbildare: Erkheikki Socialdemokratiska arbetarekommun

Grunduppgifter

Erkheikki Socialdemokratiska arbetarekommun
198
Erkheikki
  • 252100000 Pajala kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 198 Erkheikki Socialdemokratiska arbetarekommun Arbetarekommunen bildades 1 april 1945, men pg a dålig aktivitet lades verksamheten ned 1948. Den återupptogs sommaren 1950 med bl a Lennnart Wanhainen som en av de ledande vid dess nybildande. Arbetarekommunen omfattar byarna Erkheikki, Juhonpieti, Peräjävaara, Käymäjärvi och Anttis. Källa: 1971 års föreningsinventering i Pajala.

Placering

7

Länkar

Det finns inga länkar