Arkivbildare: Elfsby Frörenseri

Grunduppgifter

Elfsby Frörenseri
201
Älvsbyn
  • 256000000 Älvsbyns kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 201 Elfsby Frörenseri Föreningen startades av Hushållningsgillet 1913 och i samband härmed fick man också hit en vandringsersättare, en sorts dåtida konsulent, Man byggde en rensningsanläggning mitt emot nuvarande Forum. Föreningen anskaffade det första tröskverket 1914. Frörenseriet är nu flyttat till Korsträsk kvarn. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Älvsby kommun 1972

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar