Arkivbildare: Björns Tegelbruks AB, Sunderbyn

Grunduppgifter

Björns Tegelbruks AB, Sunderbyn
45
Sunderbyn
  • 258000000 Luleå kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

45     Björns Tegelbruks AB, Sunderbyn

 

Björns Nya Tegelbruk AB handlingar utgöres av Räkenskapsböcker omfattande åren 1899-1924. Handlingarna har överförts från Norrbottens Museum, i övrigt är de av okänd proviniens.


Länkar

Bilagor

Relationer