Arkivbildare: Kiruna Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Kiruna Socialdemokratiska ungdomsklubb
50
Kiruna
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 50 Kiruna Socialdemokratiska ungdomsklubb En utilistisk (utilism=nyttighetslära, -moral) klubb bildades i Kiruna 1904. Enligt Franks bok upplöstes denna sommaren 1906 och kassabehållningen överlämnades till "den på hösten samma år bildade ungdomsklubben". Enligt tidningen Fram nr 2 1905, fanns i febr detta år en nybildad klubb. I Frams nr 2 1907 sägs att "för ca ett år sen bildades en Socialdemokratisk ungdomsklubb som fört en tynande tillvaro, men genom några varmt intresserades ansträngningar har arbetet hållits uppe och nu har en friskare vind börjat blåsa, ty nu får klubben hälsa nya medlemmar välkomna vid varje möte". 1917 övergick klubben till vänstersocialismen och det dröjde till 1922 innan den nuvarande Socialdemokratiska ungdomsklubben bildades. Denn klubb hette under slutet av 1920-talet "Örnen" och från omkring 1965 till 1980 "SSU Grottan". 1980 slogs grottan samman med SSU Facket till en ny klubb SSU Kiruna. Ex på medlemsantal 1932-1933 109, 1940-1940-1941 103, 1950-1951 76 , 1960-1961 16, 1964-1965 1995 och 1984-1985 1922. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar