Arkivbildare: Nattavaara Socialdemokratiska Ungdomsklubb

Grunduppgifter

Nattavaara Socialdemokratiska Ungdomsklubb
283
Nattavaara
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 283 Nattavaara Socialdemokratiska Ungdomsklubb, Gällivare En klubb bildades en kort tid efter sekelskiftet, troligen 1907. Klubben var initiativtagare till Folkets Hus. Verksamheten nedlades dock efter en tid och en ny klubb bildades 1944 med 20 medlemmar. Den nedlades 1950. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Placering

2

Länkar

Det finns inga länkar