Arkivbildare: Rutviks Socialdemokratiska kvinnoklubb

Grunduppgifter

Rutviks Socialdemokratiska kvinnoklubb
2076
Rutvik
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 2076 Rutviks Socialdemokratiska kvinnoklubb Klubben bildades 1950 med 14 medlemmar vid årets slut. Verksamheten nedlades 1964. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

1

Länkar

Det finns inga länkar