Arkivbildare: Laisvalls Gammeldansförening

Grunduppgifter

Laisvalls Gammeldansförening
286
Laisvall
  • 250600000 Arjeplogs kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 286 Laisvalls Gammeldansförening, Arjeplog Föreningen bildades 1948. Medlemsantalet ökade snabbt till mellan 150 och 200. Man anordnade dans i Folkets hus en gång i månaden. Man skänkte också pengar till gamla och sjuka och ordnade fester för barn och gamla. Verksamheten nedlades 1954. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Arjeplogs kommun 1972, sid. 92.

Placering

4

Länkar

Det finns inga länkar