Arkivbildare: Lutherska Missionssyföreningen, Piteå

Grunduppgifter

Lutherska Missionssyföreningen, Piteå
347
Piteå
  • 258100000 Piteå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 347 Lutherska Missionssföreningen, Piteå Medföljande gamla kassaböcker har överlämnats till mig av den siste kassören i Lutherska Missionsförsamlingen i Piteå, fru Essy Blom. Föreningen bildades 1878 och upphörde 1964. Eftersom fru Blom inte vet om föreningens äldsta historia, så skall jag 81 åriga undertecknad, som från 6 års ålder har ett minne av ett symöte där, berätta hur det tillgick 1898-99 och troligen från första början så tillgått. Föreningen sammanträdde varannan tisdag kl 16 och mötet räckte i ca 2 timmar. Det lästes ur någon postilla eller "predikan" och föreöläsaren var som regell densamma. Intill henne stod ett glas vatten och en assiett med 2 sockerbitar, efter ca 1 timme gjordes kaffe med regel 2 sorters bröd: skorpa eller vetebröd och pepparkaka eller annan kaka. Så äskade föreläserskan ljud igen och medan medlemmarna återtog sina handarbeten fortsattes läsningen som avslutades med bön av någon medlem och en sång ur "sions toner". Något protokoll tycks inte ha förts förrän 1954 då sådana finns från varje sammanträde under ca 10 månader. Däremot stod på bordet intill föreläserskan en skål eller en tallrik för kollekten, som bokfördes i dens namn, som i sitt hem haft sammankomsten. Då fru Blom ringde och frågade om böckerna kunde ha något arkivvärde, trodde jag att det gällde protokollsböcker. När hon så kom med dessa rätt ointressanta kassaböcker, tog jag dock tacksamt emot dem, då jag inte ville nedslå hennes samlarambitioner. För att nu liksom få något "kött på benen" har jag beskrivit vad jag minns av denna "tisdagsförening", i vilken ingalunda ingick kvinnor ur socialgrupp 1, utan mesthantverks- och köpmansfruar, småskollärarinnor och dyl. Då jag läser namnen minns jag de flesta till utseendet. Skriftställare Alfhild Axelsson Piteå

Placering

3

Länkar

Det finns inga länkar