Arkivbildare: Svappavaara Folkets Husförening

Grunduppgifter

Svappavaara Folkets Husförening
355
Svappavaara
  • 258400000 Kiruna kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 355 Svappavaara Folkets Husförening Verksamheten startade med ett förberedande möte 30/12 1944. Ordförande var Viktor Ringholt. Stadgar antogs 5/1 1945. Folkets Husbygget startade hösten 1948 och huset invigdes året därpå. 22/2 1970 fattades beslut om att föreningen skulle träda i likvidation. Kiruna stad skulle överta fastigheten med skulder och amorteringar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Kiruna kommun 1991.

Länkar

Det finns inga länkar