Arkivbildare: Jokkmokks kretsloge av IOGT

Grunduppgifter

Jokkmokks kretsloge av IOGT
362
Jokkmokk
  • 251000000 Jokkmokks kommun

H I S T O R I K


Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

362     Jokkmokks kretsloge av IOGT, Jokkmokk


Kretslogen bildades antagligen 1901, då åbestående av logerna i Jokkmokk, Murjek och Vuollerim. Förutom dessa loger som i stort sett fungerat hela tiden har även loger funnits i Porjus, Kuouka, Purkijaur, Randijaur, Holmträsk-Snesudden, Padjerim, Kåbdalis, Harsprånget och Vijkijaur (ungdomsloge). Kretslogen har sina lokaler i Folkets Hus i Jokkmokk. Enligt 1972 års verksamhetsberättelse var antalet medlemmar 322.

Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.


 


Länkar

Bilagor

Relationer