Arkivbildare: Jokkmokks Föreläsningsförening

Grunduppgifter

Jokkmokks Föreläsningsförening
366
Jokkmokk
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 366 Jokkmokks Föreläsningsförening, Jokkmokk I Nordsvenska Dagbladet från 6/10 1906 omtalas att man beslutat bilda en föreläsningsförening i Jokkmokk. Det har inte gått att få några ytterligare upplysningar om denna första föreläsningsförening. En ny förening bildades av allt att döma 1932. Omkring 1952 var läget tydligen kritiskt för föreningen, då en representant för den i ett brev till Norrbottens Föreläsningsförbund 18/4 klagade över att "verksamheten helt saknar intresse för inom området boende ...". Verksamheten fortsatt dock till omkring 1959-1960. Folkskollärare Eigil Högström var ordförande 1958. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Placering

5

Länkar

Det finns inga länkar