Arkivbildare: Nederluleå Första Majblommekommitté

Grunduppgifter

Nederluleå Första Majblommekommitté
377
Nederluleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 377 Nederluleå Första Majblommekommitté Lokalkommitten i Nederluleå bildades 1915. 1932 beslöt man att bilda en fastare organisation och en lokalförening för Nederluleå tillkom. Ändamålet med den senare var att i "samverkan med lokalkommitten för första majblomman i Nederluleå utöva koloniverksaamhet för vårdbehövande barn från tuberkulösa hem i Nederlule¨å kommun". Kolonin stod färdig 1933 till ett pris av 8000 kr vid Storsanden på Ön i Gammelstad. Verksamheten nedlades 1961 i brist på barn och byggnaden överläts till kommunen 1963. 1971 uppgick majblommeföreningen i Luleåföreningen och Nederluleå majblommekommitte sammangick med Luleå första majblommekommitte. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977 Föreningen upphörde 31 dec 1970 och uppgår i Luleå Stads lokalkommitte.

Placering

14

Länkar

Det finns inga länkar