Arkivbildare: Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 102, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 102, Luleå
378
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 378 Svenska Kommunalarbetareförbundet avd 102, Luleå Sv Kommunalarbetareförbundets avd 49 s 1 Luleå, fd avd 102 Luleå: Avdelningen bildades 12/6 1918 av 18 arbetare. 1930-1931 var medlemsantalet 73, 1939-1940 131, 1951-1951 337, 1960-1961 545. 1/3 1966 bildades storavdelning 102A med nummerbyte till avd 49 år 1967. Avd 49:s hela medlemsantal var 1976-1977 1636. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977. Samorganisationen bildades 17/2 1942. Den hade vid detta års slut 180 medlemmar. 1/3 1966 upphörde verksamheten i och med storavdelningsbildande. Medlemsantalet 1964 var 667.

Placering

26

Länkar

Det finns inga länkar