Arkivbildare: Jokkmokksbygdens ABF Arbetarnas Bildningsförbund

Grunduppgifter

Jokkmokksbygdens ABF Arbetarnas Bildningsförbund
382
Jokkmokk
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 382 Jokkmokksbygdens ABF Arbetarnas Bildningsförbund Redan 1916 bildades ett ABF-bibliotek nr 182 av allt att döma på initiativ av syndikalisterna - Tage Johansson och Sivert Lundberg från Jokkmokks LS nämns som företrädare för biblioteket. det senaste belägget är från 1935. Under 1910-talet startades även en ABF-studiecirkel med nummer 250 på initiativ av Jokkmokks socialdemokratiska ungdomsklubb. 1919-1920 rapporterades att studiecirkeln drevs in i den kommunistiska ungdomsklubbens regi, vilket förmodligen innebär att det var samma klubb som "bytt namn" vid partisprängningen 1917. Cirkeln hade 1919-1920 7 medlemmar. 1922 klagades från distriktets sida över den bristande rapporteringen och man påtalade att det förelåg risk för konfiskation av biblioteket. En lokalavdelning av ABF fanns även omkring 1930. I ABF-distriktets verksamhetsberättelse 1932-1933 omnämnes bl a Jokkmokks lokalavdelning, vilken beskrivs " till sin natur mycket problematisk och i sitt resultat illusorisk" (undertecknat Nils Roth). Denna avdelning lades tydligen ned strax därefter, eftersom ingenting nämns om den därefter i distriktshandlingarna. 1942 bildades grunden till den nuvarande avdelningen, då Jokkmokks ABF-avdelning tillkom. Det första protokollet är från 22/2 1942. Ordförande var då Mauritz Åkerlund, sekreterare Hilding Sundqvist, kassör Alex Johansson, vice ordförande Helmer Lundholm sat vice sekreterare Ture Ekvall. Följande prganisationer anslöt sig: Sv Byggnadsträarbatareförbundets avd 343 Jokkmokk, Sv Järnvägsmannaförbundets avd 76 Jokkmokk, Sv Målareförbundets avd 41 Boden sektion Jokkmokk, Jokkmokks lokala samorganisation, Jokkmokks Socialdemokratiska arbetarekommun och Jokkmokks Socialdemokratgiska ungdomsklubb. 1962 uppgick Messaure ABF i jokkmokksavdelningen och 1966 var det dags för den stora sammanslagningen, då ABF-avdelningarna i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim slogs samman till en gemensam avdelning för hela kommunen; Jokkmokksbygdens ABF. Den nya avdelningen fick medel ur vattenskaderegleringsfonden, vilket innebar att man kunde inreda en tidsenlig expedition med modern kontorsutrustning i Jokkmokks Folkets Hus. 1973 flyttades expeditionen till Herrgården, Porjusvägen 4. 1973-1974 hade avdelningen 2626 medlemmar i 39 organisationer. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Placering

64

Länkar

Det finns inga länkar