Arkivbildare: Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 289, Luleå

Grunduppgifter

Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 289, Luleå
384
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 384 Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 289, Luleå Avdelningen bildades 1937 och hade 1938-1939 31 medlemmar. 31/10 1967 övergick avdelningen som sektion till avd 37 Norrbotten. Avdelningen hade då 160 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Länkar

Det finns inga länkar