Arkivbildare: Luleå Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

Luleå Socialdemokratiska ungdomsklubb
Luleå S.D.U.K, SSU Luleå
388
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 388 Luleå Socialdemokratiska ungdomsklubb S.D.U.K Senare SSU Calconen Enligt ett tidningsklipp ska en klubb ha bildats 1899 efter ett föredrag av August Palm. Enligt klubbens historik 1952 skulle den första soc dem klubben ha tillkommit 1904 eller 1905, men verksamheten tog fart först omkring 1913-14. 1917 år partisprängning medförde dock klubbens fall, dvs det verkar som om medlemmarna övergick till det då bildade soc dem vänsterpartiet. 19/9 11922 samlades 13 unga socialdemokrater på initiativ av "Luleå högersocialdemokratiska arbetarekommun". Konstituerande möte hölls 11/10 1922. 1926/27 var medlemsantalet 165. From 1950 talets senare del höll sig medlemsantalet kring 40. Sista noteringen är från 1974, varefter SSU Calconen tydligen övertog verksamheten. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Länkar

Det finns inga länkar