Arkivbildare: SSU Skurholmens Socialdemokratiska ungdomsklubb

Grunduppgifter

SSU Skurholmens Socialdemokratiska ungdomsklubb
390
Skurholmen
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 390 SSU Skurholmens Socialdemokratiska ungdomsklubb En klubb fanns under åren 1908-1909, men dess vidare öde har ej gått att fastställa. 9/8 1948 bildades en klubb, som vid årets slut hade 63 medlemmar. Året därpå var medlemsantalet uppe i 104. Det sista året som klubben rapporterade för var 1958 med 83 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977.

Placering

8

Länkar

Det finns inga länkar