Arkivbildare: Luleå Folkets Husförening

Grunduppgifter

Luleå Folkets Husförening
458
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 458 Luleå Folkets Husförening Föreningen bildades 1906. I det första protokollet från 24/5 1906 omnämns beslutet att bilda föreningen och att mötet hölls "å lokalen vid Hermelinsgatan 16". Ordförande var A R Palmer, sekr K H Santesson. Staden indelades i kretsar för andelsteckning med en föreståndare för varje krets. 29/4 1907 inköpets Ruuthska gården vid hörnet Skomakaregatan/Sandviksgatan. 1920-1921 förvärvades den nuvarande fastigheten, då kallad Sveasalen. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977 Fors, Jackola : Folkets Park införlivades med Folkets Hus föreningen 1919

Placering

89

Länkar

Det finns inga länkar