Arkivbildare: Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 493, Jokkmokk

Grunduppgifter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 493, Jokkmokk
Sv Byggnadsträarbetareförbundets avd 343
462
Jokkmokk
  • 251000000 Jokkmokks kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 462 Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 493, sedemera Sv Byggnadsarbetareförbundets avd 43 Malmberget sektion 01 Jokkmokk Avd 343 bildades vid årsskiftet 1937-1938. 1939 var Helmer Lundholm ordförande för avdelningen. Vid omorganisationen 1949, då Byggnadsarbetareförbundet bildades övergick förmodligen avdelning 343 till den nybildade 493, vilken 1950-1951 hade 71 medlemmar. Omkring 1967 nedlades avdelningen och uppgick som sektion i avdelning 43 Malmberget. 1973 hade sektionen 393 medlemmar. Källa: 1974 års föreningsinventering i Jokkmokk.

Länkar

Det finns inga länkar