Arkivbildare: Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 56 Malmberget

Grunduppgifter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 56 Malmberget
Träarbetarefackföreningen i Malmberget, Sv Byggnadsträarbetareförbundet avd 13
463
Malmberget
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 463 Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd 56 Malmberget, Gällivare Sv Träarbetareförbundet avd 56 bildades 1887. 1924 ändrades namnet till Sv Byggnadsträarbetareförbundet avd 13. 1949 övergick avd till det ombildade Byggnadsarbetareförbundet och fick namnet Sv Byggnadsarbetareförbundet avd 56. Källa: 1976 års föreningsinventering i Gällivare.

Länkar

Det finns inga länkar