Arkivbildare: Kooperativa Mjölkföreningen Linné, Svartöstaden

Grunduppgifter

Kooperativa Mjölkföreningen Linné, Svartöstaden
466
Svartöstaden
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 466 Kooperativa Mjölkföreningen Linné, Svartöstaden Föreningen bildades 1920. det fanns tidigare ingen organiserad mjölkförsäljning i Svartöstaden och den som fanns ägde rum i bristfälliga lokaler. Tilla tt börja med hyrde man ab bl a kooperativa föreningen Enig. Nya lokaler i egen fastighet kunde tas i bruk 2/11 1931 vid nuvarande sandgatan 28. Tilsammans med andra mjölkföreningar i länet anslöts föreningen till Norrbottens läns mjölkkonsumentförbund. Under 1940-talets slut började det gå sämre med mjölkförsäljningen genom att det började säljas mjölk även i andra butiker. 1952 trädde föreningen i likvidation och huset ombyggdes helt till bostadsfastighet. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977

Placering

19

Länkar

Det finns inga länkar