Arkivbildare: IFK Luleå

Grunduppgifter

IFK Luleå
473
Luleå
  • 258000000 Luleå kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 473 IFK Luleå En IFK-krets bildades 1895 av "några för verksamheten intresserade. Dess verksamhet avtog dock efter tre år". Idrottsföreningen Kamraterna bildades år 20/9 1900. Protokoll från förberedande sammanträde och konstituerande sammanträde finns i Styrelseprotokollsbok 1900-1905. Under 1910-talets senare del var verksamheten av ringa omfattning. I NIF:s årsberättelse 1921-1922 omnämnes att IFK avförts. I stället hade 7/7 1920 bildats IK Gultzau, vilken dock 1922 bytte namn till IFK Luleå. Enligt E Isaksson hade IFK hållit sig levande under 1910-talets senare år genom att en ingenjör Victor Lövkvist betalade in avgifter till förbundet. De flesta av IK Gultzaus medlemmar var från Udden m.o. Spelarna hade svart/vit-randiga tröjor. 1976 hade IFK ca 1800 medlemmar. Källa: Arkiv- och föreningsinventeringen i Luleå kommun 1976-1977 "http://www.ifklulea.se/?page_id=80" se även

Placering

254

Länkar

Det finns inga länkar