Arkivbildare: Gällivare Folkets Husförening

Grunduppgifter

Gällivare Folkets Husförening
474
Gällivare
  • 252300000 Gällivare kommun
H I S T O R I K Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten 474 Gällivare Folkets Husförening, Gällivare Föreningen bildades 1900-02-25 i syfte att kunna köpa en tomt och där bygga ett Folkets hus. Byggnaden blev klar 1901. Föreningen fick dock träda i likvidation efter något år. Den reorganiserades 1907-04-13 på initiativ av arbetarekommunen. 1976 skall en viss ombyggnad ske för att man skall få till stånd en bättre teaterscen. Källa: Arkiv- och föreningsinventering i Gällivare kommun 1976, del 1, sid. 58.

Placering

13

Länkar

Det finns inga länkar